2017. április 21., péntek

Őrhalom / Folytatás a posztban


Balassagyarmat keleti szomszédjában, Balassagyarmat és Hugyag között fekvő település.

Őrhalom nevét már a középkorban is említették az oklevelek Stras és Zthras néven.
A 14. század elején Varbóky Márton fia Mihály birtoka volt, akitől a falut hűtlensége miatt Károly Róbert király elvette és Szécsényi Tamásnak adományozta. 1461-1481 között a szécsényi uradalomhoz tartozott. 1486-ban Óbudai Kálmán Péter vette zálogba Guthi Országh Lászlótól.
A 16. század második felében a török hódoltsághoz tartozott és 1562-1563-ban a nógrádi szandzsák községei között sorolták fel, 21 adóköteles házzal, majd 1579-ben 12 adóköteles házat vettek fel itt.
1598-ban (II.) Forgách Zsigmond volt a földesura.
1635-ben Bosnyák Tamás örökösei osztozkodnak rajta. 1665-ben Koháry István özvegye Balassa Judit birtokában volt. 1715-ben 10, 1720-ban 23 magyar háztartást írtak itt össze. 1740-ben a gróf Forgách család, 1770-ben e családon kívül még Bossányi Ferenc is birtokos volt itt, 1826-ban pedig gróf Forgách János és Szent-Ivány Ferenc volt országbíró, majd a 20. század elején gróf Mailáth István Gézának és gróf Forgách József örököseinek volt itt nagyobb birtoka. Az itteni két úrilak közül az egyiket Koltay Ernő, a másikat Kürti Jakab építették.
1873-ban nagy kolera járvány pusztította lakosait.
Az Ipolytól határolt félszigetszerű rész (ma Badószög) a régi község egyik utcája lehetett. A 17. században, amikor a törökök feldulták, a lakosság a falu mai helyén ütött tanyát, melyet három oldalról mocsár és bozót vett körül, ahol a nép alkalmas búvóhelyet talált.
A 18. században a község a Trázs nevet vette föl. Ekkor épült a római katolikus templom is, melynek főoltárában az 1757-es évszám olvasható.
 A községhez tartozott Máriamajor (azelőtt Drahi-puszta) is: Máriamajortól kb. 500-600 méter távolságban állt egy dombon a régi község temploma, melynek nyomai még az 1900-as évek elején is láthatók voltak. Innen az Ipolyvölgyön keletre és nyugatra messze lehetett ellátni, ettől kapta a község a Strázsa nevet.
A templom déli oldalán volt egy tó, mely már teljesen betömődött, de a helyét ma is feneketlen tónak nevezik. E puszta a középkorban önálló helység volt, mely már az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben is előfordult, tehát ekkor már plebániája is volt.
Őrhalomhoz tartoztak még: Kisszállásoki-puszta (azelőtt Forgách-puszta), Ligeti-puszta (azelőtt Nispuszta), Ligeti szőlőtelep, Lívia-major és Drahi-puszta (azelőtt Szállások).

Nevezetességei

 • Szent István szobor a Millenniumi emlékparkban (2000): Szécsény felől a falu szélén kialakított emlékparkban áll Szent István szobra, Szpisják Pál 1999-ben készült alkotása.
 • Szent István kápolna (1888): A népies, eklektikus stílusú kápolnát 1888. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén szentelték fel.
 • Római Katolikus Templom (1937-ben épült újjá): A mai, Szent István király tiszteletére szentelt templom 1937-ben épült. A berendezés egy része, így a tölgyfa padsorok is a régi barokk templomból maradtak meg. A templom a település határában domboldalon, szabadon áll. Közelében található a Szent István szobor ( a település védőszentje) is mely az augusztus 20.-i körmenet egyik állomása.
 • Hősök keresztje (1920) és a Szentháromság szobor (1908), melyek az ófaluban találhatók.
 • Mária kápolna: jelenlegi helyére, a falu nyugati végére 2006-ban került.
 • Rokkant pusztai kápolna (1920-as évek): Az Őrhalom határában lévő kápolna 1992. szeptember 13-án lett felújítva.
 • Trianon kereszt (2008) az Ipoly folyó partján, Ipolyvarbó község alatt.
 • Kövecses és Új-árok horgász tavak
 • Horgásztó és camping


Elhelyezkedése
Őrhalom (Magyarország)
Őrhalom
Őrhalom
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 48° 04′ 34″k. h. 19° 24′ 15″Koordinátáké. sz. 48° 04′ 34″, k. h. 19° 24′ 15″térkép ▼
Őrhalom (Nógrád megye)
Őrhalom
Őrhalom
Pozíció Nógrád megye térképén

Dejtár / Folytatás a posztban


 A település az ország északi részén, Budapesttől 70 km-re, Balassagyarmattól 13 km-re, a 22.sz. főközlekedési úttól 3 km-re, a 2. sz. úttól 6 km-re, az Ipoly folyó bal partján található.
A Duna–Ipoly Nemzeti Park részét képezi a vasúton túli terület. Ritka és védett növények találhatók a Nagy-tó és a Kifli-tó környékén (árvalányhaj, fekete kökörcsin).
A települést először 1255-ben említik az oklevelek Dehter néven. 1438-ban az esztergomi érsek birtokába került, ekkor appidiumként (mezővárosként) említik az oklevelek. A török kiűzése után az esztergomi érsek újjáépítette a falut, mely rohamos fejlődésnek indult.
Dejtáron a mai templom elődjét a Canonica Visitatiók szerint az 1713-at megelőző években építették. 1731-ben és 1755-ben, mint jól felszerelt templomot említik, bár Patay Pál adata alapján 1736 és 1745 között valószínűleg tűzvész martaléka lett, harangjai is elpusztultak.
A településen többször pusztított tűzvész, az első az 1848-49-es szabadságharc után. Ennek emlékére állították a Szent Flórián szobrot 1855-ben.
A falu templomát majd két évtizeden keresztül építették és 1810-ben szentelték fel. Érdekessége a 200 éves szószék, melynek faragványait ismeretlen művész alkotta.
1903-ban alakult meg a Dejtár-pataki Vadásztársulat, dr. Fáy Albert vezetésével.
A népviselet és a természeti értékek mellett más látnivalók is megtalálhatók a községben. Ilyen az 1810-es évek előtt épült és 1810-ben felszentelt római katolikus templom. Az egyhajós, középtornyos templomot rizalitszerűen kiugró torony díszíti. Szentélye egyenes záródású, a hajóval azonos szélességű. Sekrestyéje a délnyugati szentélyfalhoz kapcsolódik. Háromszakaszos hajóját és a szentélyt kupolasüveg boltozat fedi, a karzatot kosáríves boltozat tartja. Berendezése modern, szószéke „pálos faragású”, 1760 körüli mellvédjén két faragott domborművel, amelynek faragója ismeretlen. A régi berendezések közül a gyóntatószék, a térdeplők, a keresztelőkút és a szenteltvíztartó maradtak meg. A templomot több freskó ékesíti, így a mennyezeten látható örvendetes, dicsőséges és fájdalmas olvasó egy-egy jelenete. A főoltár mögötti falon látható a Szűz Mária születését ábrázoló festmény. Templomunkat az angyalok született királynéja, Mária tiszteletére szentelték fel. Az asztaloltár és a főoltár fehér márványból készült, a főoltárt Szent Sándor és Szent Rozália szobra díszíti. A déli fal előtt van a Jézus Szíve oltár. A templomban láthatjuk még Szent József, Szűz Mária, Szent Teréz, Szent Rita, Szent Ferenc, Szent Antal és a Fájdalmas Anya szobrát. 2004-ben Szent István faragott szobrát adományozták a templomnak. A színes üveges ablakokon nagy szentek alakjai láthatók: Szent István, Szent László, Szent Alajos, Szűz Mária Szíve, Szent Erzsébet és Szent Margit.
A templom mellett áll a Szentháromság-szobor, oldalain az I. és II. világháborúban elesett hősök neveivel. A településen található egy turul-szobor is.
A műemlék Szent Flórián-szobor a Szabadság utca felső szakaszán található. A községet többször is tűzvész pusztította, ennek emlékére állíttatták Flórián szobrát mintegy védelmezőnek a tűz ellen, így lett a falu védőszentje.
A tájház átadására 2003. augusztus 23-án került sor. Bemutatja a régi paraszti élet tárgyi, tevékenységbeli, viseletbeli emlékeit, valamint Dejtár népviseletének gazdagságát egy középparaszti portán. Itt mutatkozhatnak be a településen és máshol alkotó és élő tehetséges fiatalok és művészek alkotásaikkal.
2007. óta Dejtár az egyik helyszíne az egykori helyi igazgató, kántortanító karnagy, zeneszerző Luspay Kálmán tiszteletére rendezett népdalversenynek.
Dejtár község tagja a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületnek, melynek célja térség turizmusának fejlesztése, és természeti értékeinek bemutatása. A község a Palóc út egyik állomása.

A dejtári népviseletben különös figyelmet érdemel a fiatal asszonyok féketője (főkötő) később a kor előrehaladtával az asszonyok ’szarvas’ kendője, amit hideg napokon vagy ünnepekkor díszes fölsőkendővel kötöttek át, ennek megkötési módja elől volt, míg az említett szarvaskendőé hátul.
A férfiak viselete nem különbözött nagymértékben a környékbeli falvak viseletétől. Nyáron kalapot, pamutvászon ujjú inget, és széles szárú vászon gatyát hordtak. Ez volt a mindennapi öltözet. Ehhez feltétlen viseltek klott szakácskát, tavasztól őszig pedig mezítláb (mesztélláb) jártak. A téli időszakban a viselet kétsoros posztókabáttal, csizmanadrággal és hosszú szárú fekete csizmával egészült ki.
A nők viselete viszont merőben eltért a környező falvakétól. Csak a szomszédos falu (Patak község) viselete mutat hasonlóságot a dejtárival. A különbség a fejkendő változatosságában merült ki. A hajadon lányok jó idő esetén hajadonfővel jártak, hajuk gyakran derékig ért, melyet hármas, négyes vagy akár ötös fonat is jellemzett, ennek végére pedig masliba kötött szalag került. A felső testet takaró ruházat az időtől függően rövid vagy hosszú ujjú ing volt. Kétfajta inget különböztetnek meg a dejtáriak: sípujjút és buggyos ujjút. Ennek az ingnek a tetejére pedig pruszlikot vagy blúzkát vettek. Az alsó testet takaró ruházat többrétegű volt. A legalsó ruhadarabot nevezik pentőnek (pendely); mely egy rövid, egyenes szabású, keményítetlen szoknya. Erre már kikeményített vagy mángorolt, későbbi időkben vasalt szoknyák kerültek. A harmadik szoknyaréteg a felsőszoknya, melynek a jellegzetessége, hogy az anyaga brokát. Ez egy nemes arany vagy ezüst szállal átszőtt selyemvászon, melynek eredete egészen Bizáncig nyúlik vissza, ahonnan a középkori kereskedők hozták be az anyagot a Nyugati országokba. A brokátszoknya fölé pedig szakácska (kötény) került, melynek különbözősége alkalmakhoz kötődött. Jellemző, hogy a lábukon olyan harisnyát hordtak, melyet maguk kötöttek vagy horgoltak, ezeket pedig legkevesebb öt kötőtűvel készítették el. Továbbá a viselethez tartozott a csatos félcipő vagy fűző száras cipő, télen pedig a keményszárú lakkcsizma. Az asszonyoknál is előfordult, hogy nem vettek fel cipőt jó idő, vagy munka esetén. A tél és hideg idő beköszöntével pedig a fejükre a belíner kendő is felkerült.
A fentebb már említett féketőt egy fiatal asszony addig hordhatott, míg meg nem született első gyermeke, azután már az ő fejére is kendő került. Ennek a bizonyos kendőnek a viselése alkalmakhoz volt kötve. Ünnepekkor két kendőt kötöttek, míg munkába csak egyet. Nagyon fontos és egyben elengedhetetlen tartozék egy újságpapír, mely a kendő tartását hivatott biztosítani. Az alsó kendő alatt húzódik egy kis pánt, melynek helybeli elnevezése: villuska, ezt gombostűvel rögzítettek. A kendő jellegzetessége továbbá abban áll, hogy a homlok fölött két szarvacska emelkedik ki. Ezt szarvaskendőnek hívja a nép. Ezzel vált híressé a dejtári népviselet. A kor előrehaladtával, ahogy idősödtek az asszonyok, ruhájuk színe egyre sötétült és dísztelenné vált. Idős korban megfelelt az olcsóbb anyagból készült ruha is. Ezzel ellentétben a fiatal asszonyok ruházatát a színharmónia jellemezte, aminek színességét az alapszínek árnyalatai adták. Ruhájuk készülhetett: ternó, selyem, barket vagy delén anyagból. Csupán nagy gyász idején egyezett a fiatal asszonyok és idősek viselete, akkor ugyanis a lángos szoknya volt az öltözék fő eleme.

Elhelyezkedése
Dejtár (Magyarország)
Dejtár
Dejtár
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 48° 02′ 15″k. h. 19° 10′ 15″Koordinátáké. sz. 48° 02′ 15″, k. h. 19° 10′ 15″térkép ▼
Dejtár (Nógrád megye)
Dejtár
Dejtár
Pozíció Nógrád megye térképén

Csehbánya / Folytatáshoz kattints a posztra


A település a Magas-Bakonyban fekszik, a 8-as főútvonal közelében, 16 km-re Ajkától. A szomszédos települések: NémetbányaSzentgálVároslőd és KislődBükk- és tölgyerdők veszik körül. A település határában ered a Torna-patak.

Adler Ferdinánd városlődi hutamester 1761-ben itt alapított egy új üveghutát, és cseh üvegkészítő szakembereket telepített le.

Csehbánya közelében találhatóak az egykori Hölgykő várának romjai.
A falu mellett áll egy kis kápolna, melyet Szűz Mária tiszteletére szenteltek.

Elhelyezkedése
Csehbánya (Magyarország)
Csehbánya
Csehbánya
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 47° 10′ 53″k. h. 17° 41′ 02″Koordinátáké. sz. 47° 10′ 53″, k. h. 17° 41′ 02″térkép ▼
Csehbánya (Veszprém megye)
Csehbánya
Csehbánya
Pozíció Veszprém megye térképén

Taliándörögd / Folytatás a posztban


 A község határa már régóta lakott hely volt. Római telep nyomaira is bukkantak a határban. Dörögd első említése 1249-ben történik, amikor az egri püspök birtokhatárait állapítja meg. Nemesek által lakott hely volt Drugd. Taliándörögd területén a középkorban négy település volt:
 • A legkorábbi Tótdörögd
 • Monostordörögdöt egyetlen esetben említik (1504)
 • Felsődörögd a Szent András templommal és
 • Alsódörögd (a Szent Szűz tiszteletére épített kápolnával) a 14. század elején tűnnek fel.
Mind a négy település egyházas hely volt. 1187 lakosból 793 katolikust, 43 reformátust, 349 evangélikust és 4 izraelitát említ a krónika. A településsel szorosan összefügg a Dörögdi család neve és sorsa. A családnak birtoka volt többek között Felső-dörögd, Alsó-dörögd és Imár is.

 1548-ban a török felégette a községet és sokáig lakatlan, 1718 után kezdett ismét benépesülni. Az új Dörögd nem a régi falu helyén, hanem „a sűrűben” épült újra. A törökök kiűzése után a települések több család között oszlottak meg. A Dörögdi család fiúágon való kihalása után vizeki Tallián Ferenc lovassági ezredest és feleségét iktatták be a birtokba. A mai Taliándörögd, vizeki Tallián Ferenctől kapta a nevét, megkülönböztetésül a középkori Tóth-dörögd – ma Ódörögd puszta – településtől. Az újratelepülő jobbágyok, közbirtokosok református lelkészt tartanak, aki az evangélikusokat is pasztorálja. 1745-ben még nagyrészt lutheránus a falu. 1760-ban fordul meg az arány, miután Tallián Ignácné földesúrnő a református prédikátort kitelepíti. 1773-ban a községet vegyes hitű magyarság lakja. A falu máig fennmaradt három temploma ennek emlékét őrzi. 1757-től van tanítója a községnek. A település 1785-ben a népesebb falvak sorába tartozott, lakosainak a száma már közel 1.000 fő volt.

 1910-ben a lakosság 90% élt a mezőgazdaságból. 1925-ben a községnek szeszgyára, két vegyeskereskedése, két kocsmája és kilenc iparosa volt. Két felekezeti iskolájában katolikus és evangélikus tanítók oktattak. A község legnagyobb területe erdő és szántó.


Nevezetességei
Elhelyezkedése
Taliándörögd (Magyarország)
Taliándörögd
Taliándörögd
Pozíció Magyarország térképén
é. sz. 46° 58′ 50″k. h. 17° 34′ 02″Koordinátáké. sz. 46° 58′ 50″, k. h. 17° 34′ 02″térkép ▼
Taliándörögd (Veszprém megye)
Taliándörögd
Taliándörögd
Pozíció Veszprém megye térképén

2017. április 18., kedd

26, Komáromi Napok / Folytatás a posztban
DÉL-KOMÁROM

CSÜTÖRTÖK

 • 09.00 Nyitott Kapuk – „Komárom gyerekszemmel” (Móra Ferenc Tagintézmény)
 • 10.00 26. Történész konferencia (Monostori Erőd, Konferencia terem)
 • 10.00 Belügyminisztérium Országos Terepfutó Bajnokság, Komáromi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság tűzoltó bemutatója (Monostori Erőd)
 • 18.30 Old Boy’s /Dél- Komárom/ – Drink Team /Észak-Komárom/ kosárlabda mérkőzés (Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornaterme)

PÉNTEK

 • 11.00 Fesztivál megnyitó – Az Egressy Fúvószenekar és a Naumburgi Fúvószenekar közreműködésével. (Komárom, Szabadság tér)
 • 16.00 Protestáns egyházak Komáromban – történeti kiállítás megnyitója (Klapka György Múzeum)
 • 16.00 NB II U15 KVSE – FC Esztergom (Czibor Zoltán Sporttelep)
 • 16.30 Operett műsor – Eszlári Judit és Czuczor Dávid előadásában (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 17.00 Gleccser zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 17.00 Rhino fellépése (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 17.00 Izland – 12 nap a csodák földjén – Altmann B. Szilvia amatőr természetfotós kiállításának megnyitója (Monostori Erőd, Konferencia terem)
 • 17.30 Céanne és Bardon Ivett műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 18.00 NB II U14 KVSE – FC Esztergom (Czibor Zoltán Sportelep)
 • 18.30 Mary Popkids zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 18.30 Orot Máté és Gombás Ádám műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 19.00 Háry János – A Magyar Lovas Színház előadása (Magyar Lovas Színház)
 • 19.30 Sugarloaf zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 20.30 Galambos Lajos és zenekarának koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 21.00 The Biebers zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 22.00 Deák Bill Gyula koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 22.00 Utcabál – zenél az Elektron Band (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 23.00 Solymikonga műsora (03.00-ig) (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 23.00 Dj Makszim (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 00.30 Dj Bagó (Kayser Zenei Fesztivál, Foxconn Partysátor)
 • 02.00 VJ Hubik (Videodj) (Kayser Zenei Fesztivál, Foxconn Partysátor)
ÉSZAK-KOMÁROM

 • CSÜTÖRTÖK

  • 08.30 Ifjú életmentők városi és járási versenye (Holt-Vág part – Apáli)
  • 09.00 IV. Viktoria Cup nemzetközi női labdarúgó torna (Ľ. J. Šulek Gimnázium)
  • 09.00 XVII. Ovi olimpia; óvodások ügyességi versenye (Sportcsarnok)
  • 09.00-12.00 Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola iskolai táncversenyének döntője (Európa-udvar)
  • 10.00-13.00 Ingyenes vérnyomás és koleszterinszint mérés (Komáromi Információs Iroda, Klapka tér)
  • 17.00 Az Észak-Komáromi Művészeti Alapiskola képzőművészet tagozatos diákjainak kiállítás megnyitója (MAI Galéria, Nyár utca 12.)
  • 17.00 Pap Gábor, hajdani komáromi lelkész, református püspök emlékkiállításának megnyitója (Csemadok Galéria – Kossuth tér 3.)
  • 19.00 Pajzán mesék Szeleczki Moncsival (Viking Söröző)
  • 20.00 Táncház – egy este népzenével, muzsikál a Hungarian Folkembassy zenekar (Borozó – Európa udvar)
  • 22.00 Partytime Special – Dj’s Boggie, Kovács, M-Junior; belépő: 3 euro, ISIC kártyával 2€ (West 2.0  club)

  PÉNTEK

  • 09.00 „Mérföldkövek XXI.” – helytörténeti konferencia (Kultúrpalota – a Duna Menti Múzeum főépülete)
  • 09.00 III. Rozmarin Cup; nemzetközi florball bajnokság a Polgármester kupájáért (Sportcsarnok)
  • 09.00-17.00 Nyitott Kapuk Napja a levéltárban (az Állami Levéltár komáromi részlege, Vár u.2)
  • 09.00 „Komáromi házikó” – a Ľ.J. Šulek Gimnázium alkotóműhelye 3-8 éves gyermekek számára (Tiszti pavilon udvara)
  • 09.00 Alap- és zeneiskolás tanulók zenés-táncos programja (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
  • 10.00 Információs nap és vitafórum az Európa Unióról (Tátra Mozi)
  • 11.00 Hídépítő verseny (Ipari Szakközépiskola)
  • 14.00 „Kortársak kortársaiknak” – Az Építők utcai KéSZSZ iskola fodrász, kozmetikus és sminkes tanulóinak szakmai bemutatója (Klapka tér)
  • 16.00 „ SOLI DEO GLORIA” A protestáns egyházak története Komáromban, a Duna két partján című kiállítás megnyitója (Klapka György Múzeum)
  • 16.00 KODÁLY NYOMÁBAN – „Kis emberek dalai“ a komáromi magyar óvódások ünnepi hangversenye (Duna Mente Múzeuma képtára)
  • 16.00 A Borok és kézművesek utcájának ünnepélyes megnyitója (Nádor utca)
  • 16.15 „Borivóknak való” – Kátai Zoltán koncertje (Klapka tér)
  • 17.00 „Szórakozzunk együtt!” a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak vidám műsora (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
  • 17.00 „Ifjú tehetségek” – fiatal alkotóművészek 4. kiállításának megnyitója (Creative Art Studio, Európa udvar 18)
  • 18.00 KODÁLY NYOMÁBAN – a Concordia Vegyes Kar hangversenye Kodály és kortársai műveiből (Duna Menti Múzeum képtára)
  • 18.00 A MISS FUNK & The Wonderband együttes koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
  • 19.00 Hanoh Levin: Az élet mint olyan –  a Zólyomi Színjátszók előadása; belépő: 3€, jegyfoglalás: 0905 466 107 (a Matica slovenská székháza)
  • 19.30 A Memória társulat koncertje (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
  • 20.15 MTB – Maiden Tribute Band együttes koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
  • 22.15 Veres Mónika – NIKA koncertje (Klapka tér – nagy színpad)


DÉL-KOMÁROM
Szombat

 • 09.30 Koppánymonostori SE – Zsámbéki SK  U – 14 (Berecz Dezső Sporttelep)
 • 10.00 „Miénk a színpad!” – helyi óvodások és iskolások bemutatója (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 10.00 Kimegyünk a Ligetbe! Móra Ferenc Tagintézmény bemutatója és a Máltai Szeretetszolgálat kézműves foglalkozása (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00 Kézműves Foglalkozás – Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény (16.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00 Kézműves Foglalkozás – Kemence Egyesület Kézműves és Kézimunka Klubja (17.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00  – 15.00  Ismerkedés az íjászattal (Angliai Park)
 • 11.30 Kemence Bábcsoport műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 11.30 Koppánymonostori SE – Zsámbéki SK U – 16 (Berecz Dezső Sporttelep)
 • 12.00 Czutorborsó műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 12.30 Lovagoltatás – Szőnyi Lovas SE (15.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 13.30 Kedves kovács zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 14.00 Komáromi Labdarúgó Csillagok találkozója; (Czibor Zoltán Városi Sporttelep)
 • 14.00 NB II U19 KVSE – Dorogi FC (Czibor Zoltán Sporttelep)
 • 15.00 NB II női junior KVSE – Solymári SC (Komárom Városi Sportcsarnok)
 • 15.00 Scage zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 15.00 Slágermúzeum a ’40-es, ’50-es évek slágereivel (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 16.00 NB II U17 KVSE – Dorogi FC (Czibor Zoltán Sporttelep)
 • 16.00 Régenment zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 16.30 Soulwave zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 16.30 Georges Boulange és barátai koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 17.00 NB III. felnőtt KVSE – Csepel FC (Czibor Zoltán Sporttelep)
 • 17.00 NB II női felnőtt KVSE – Solymári SC (Komárom Városi Sportcsarnok)
 • 18.00 Mardi Gras Jazz Band koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 18.30 Belmondo zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 18.30 Kerecsen koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 19.00 Republic zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 19.00 Háry János – A Magyar Lovas Színház előadása (Magyar Lovas Színház)
 • 20.30 Zolbert koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 20.30 Elit osztag koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 21.00 Fish! zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 22.00 Beatrice zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 22.00 Nosztalgia Disco DJ Tom Taylorral (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 22.30 Barions koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 23.00 Solymikonga műsora (03.00-ig) (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 23.00 Ban Dj (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 00.30 Bóli & Pollák (Starriders) (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 02.00 Dj Kovács & Boogie (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)

ÉSZAK-KOMÁROM

 • 08.00 XXII. Klapka György kupa; elöltöltős fegyverek nemzetközi lövészversenye (SŠK Royal Lövölde, IV. bástya)
 • 08.00-09.00 Egészségmegőrző kerékpáros túrasorozat 1. túra, Indulás: Komárom, Szabadság tér; Táv: 35 km (Brigetio Kerékpáros Sportegyesület)
 • 09.00-17.00 Nyitott Kapuk Napja a levéltárban (az Állami Levéltár komáromi részlege, Vár u. 2)
 • 14.00–18.00 Kerületi Fúvószenekari találkozó és verseny (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
 • 14.00–18.00 Ötlet, lendület, értékalkotásInnovatív képzőművészeti technikák – workshop nemcsak gyerekeknek
  Lépésről lépésre – táncfoglalkozás nemcsak gyerekeknek (Czafrangó Sylvia Magán      Művészeti Alapiskola – Európa udvar18)
 • 14.00–18.00 „A rettegés éjszakája” az Újvárban; belépő: 2 euro (belépés a Lipót kapun át)
 • 15.00 City Reboot a Komáromi Napokon (Rév, A Magyar Kultúra Háza)
 • 15.00 A Pósfa zenekar népzenei koncertje (Klapka tér)
 • 16.15 William Shakespear: Szent Iván éji álom – musical a Dramaťák színjátszó csoport előadásában; jegyfoglalás: 0905 466 107 (a Matica slovenská székháza)
 • 17.00 Lehár Ferenc szobrának koszorúzása születésének 147. évfordulója alkalmából (Lehár park)
 • 17.30 A Cimbali Band és Danics Dóra koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 18.00 A Diamond Flowers – egyre sikeresebb szlovák alternatív rock, art rock – együttes  koncertje (a Matica slovenská székháza)
 • 18.45 Sör és étel kóstoló / A sör hét íze Ladislav Hornáček és Karol France előadásában (Klapka tér)
 • 19.45 A Desmod együttes koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 21.00 Emmer Péter instrumentális koncertje (Klapka tér)
 • 21.45 Az LGT Revival Band koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 23.00 DJ Dilemma szettje (Klapka tér)

Vasárnap
DÉL-KOMÁROM

 • 09.00 Komárom Kupa tenisztorna (Jókai Gimnázium)
 • 09.00–16.00 Veterán motorkerékpár és autó kiállítás és találkozó (Komárom, Szabadság tér 1.)
 • 10.00 Iszkiri Gyerekzenekar műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 10.00 Kézműves Foglalkozás – Kemence Egyesület Kézműves és Kézimunka Klubja (17.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00 Lovagoltatás – Szőnyi Lovas SE (12.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00  – 15.00  Ismerkedés az íjászattal (Angliai Park)
 • 11.30 Délibáb Színház műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 12.30 GMThree zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 14.00 Bad Day zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 15.00 BB Belly Dance műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 15.45 A Naumburgi Fúvószenekar és az Egressy Fúvószenekar közös műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 16.00 Csengeri Attila és a Magyarock Musical Band koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 16.00 Sub Bass Monster műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 18.00 Blues Walkers (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 18.30 Peet Project zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 18.30 New Level Empire zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 18.45 Forrás Rádió játéka (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 19.00 Háry János – A Magyar Lovas Színház előadása (Magyar Lovas Színház)
 • 19.00 Zanzibar zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 19.30 Corelosa koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 20.30 Szabó Leslie és Torres Dani koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan  Színpad)
 • 21.00 Ladánybene 27 zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 21.00 Egyéb Veszély koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 22.00 Anna & The Barbies zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 22.00 Slágerparty Danival (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 23.00 Jackson Criminal koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 23.00 Feelharmonx „Live act” zenekar műsora (03.00-ig) (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 23.00 Dj Bedecs (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 00.30 Kovács „Nagyember” László (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)
 • 02.00 Dj Miller (Kayser Zenei Fesztivál, Partysátor)


ÉSZAK-KOMÁROM

 • 10.00 III. Brigetio MTB Maraton – és Gyermekversenyek; Helyszín: Komárom, Monostori Erőd; Táv: 33 km (Brigetio Kerékpáros Sportegyesület)
 • 10.00 A népművészet ünnepe (Tiszti Pavilon udvara és amfiteátruma)
  • 10.00 – 17.00        gyermekfoglalkozások: kézműveskedés, meseolvasás, rajzolás…
  • 10.30 – 11.30         játszóház Méhes Katával
  • 11.00                     Mórinca Néptáncegyüttes (Nagykér)
  • 14.30                     Ghyimesi Igricek (zene dudán, tekerőlanton, tapán dobon, ütőgardonon és dorombon)
  • 15.15                     Feszty Árpád Kamaraegyüttes (Észak – Komárom)
  • 16.00                     Garabonciás Néptáncegyüttes (Dél- Komárom)
  • 17.00                     Megyer  Táncegyüttes ( Nagymegyer)
  • 18.00                     Páva 2016 Gála, kísér Pál István „Szalonna” és bandája
  • 20.00                     Lakatos Róbert és a RÉV zenekar
 • 13.00 Komáromi kincskeresés – búvárverseny- és bemutató (Holt -Vág)
 • 15.00 Nagy Csomor András és zenekarának népzenei koncertje (Klapka tér)
 • 15.00 A PREßBURGER KLEZMER BAND Balladák c. koncertje (Menház – zsinagóga)
 • 16.00 Csenky Niki koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 16.30 Slovenskí rebeli – ÉLET  (zenés-táncos folklór színházi előadás) nyilvános felvétel;  jegyfoglalás: 0905 466 107 (a Matica slovenská székháza)
 • 18.00 A Fuera Fondo együttes koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 18.00 Kristóf Réka szoprán- és Méri Péter zongora estje (Kultúrpalota – a Duna Menti Múzeum főépülete)
 • 18.15 Junior club – modern táncbemutató (a Matica slovenská székháza)
 • 19.00 Csóka Eli és zenekarának koncertje (Klapka tér)
 • 20.00 MaO JAM akusztikus koncert (Borozó – Európa udvar)
 • 20.15 Celeste Buckingham koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 22.15 A Budapest Bár zenekar koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 23.30 DJ Dilemma szettje (Klapka tér)

Hétfő

DÉL-KOMÁROM
 • 09.00 Tóth Mihály utánpótlás labdarúgó kupa (Czibor Zoltán Sporttelep, Berecz Dezső Sporttelep)
 • 10.00 Labdarúgó torna  – Komárom Város Önkormányzata, a Magyar Színész Válogatott és a Magyar Olimpiai Válogatott (Czibor Zoltán Sporttelep)
 • 10.00 Magyar népmesék – Bábuci Bábszínház műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 10.00 Kézműves Foglalkozás – Kemence Egyesület Kézműves és Kézimunka Klubja (17.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00 Természetjáró Bakancsos Klub játszóháza (18.00-ig) (Jókai Gimnázium udvara)
 • 10.00  – 15.00  Ismerkedés az íjászattal (Angliai Park)
 • 11.00 Zsebsün zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 11.00 Túravezetés az Erődben (indulás a Lipót kaputól)
 • 11.30 Komárom – Komárno Kötélhúzó verseny (Erzsébet híd)
 • 12.30 Kifordítva – költészet dalcsokorban (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 13.00 Túravezetés az Erődben (indulás a Lipót kaputól)
 • 14.00 Tihanyi Dániel műsora (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser – Színpad)
 • 14.00 Néptánc Feszt – környékbeli néptánccsoportok találkozója (18.00-ig) – Aranykocsi Néptáncegyüttes (Kocs); Cseperedők Néptánccsoport (Bábolna); Forgatós Néptáncegyüttes (Mór); Garabonciás Folklór Egyesület (Komárom); Zúgó Néptáncegyüttes (Nagyigmánd) (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 15.30 Mészáros Tamás & Band koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 18.00 Radics Gigi koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 19.30 Magashegyi Underground zenekar koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Mylan Színpad)
 • 21.30 Bereczki Zoltán koncertje (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)

Hétfő

ÉSZAK-KOMÁROM
 • 06.00 7. Horgász- és halászléfőző verseny Komárom polgármesterének díjáért (Holt-Vág)
 • 10.00 Erős Emberek Országos Bajnoksága (Klapka tér)
 • 10.00 Megemlékezés és koszorúzás az 1919-es áttörés 102 áldozatának tömegsírjánál (Katolikus temető)
 • 10.00 Öregvár Nap (Öregvár; bejárat a Villanytelepi útról)
  • 10.00 – 17.00 Kézműves foglalkozások, gyermekjátékok, bátorságpróba és sok más meglepetés
  • 10.30 Vitéz László – vásári kesztyűs bábjáték a kecskeméti Madzag Bábegyüttes előadásában
  • 11.30 „Három kismalac egy kicsit másképp” – a Komáromi VMK mellett működő Schod amatőr színjátszó csoport szlovák nyelvű meseelőadás
  • 12.20 a Madzag Bábegyüttes gólyalábasainak bevonulása
  • 12.30  1848/49-es huszár- és gyalogos bemutató a 20. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőinek csatajelenete
  • 13.30 Vásári komédiázás a Madzag Bábegyüttessel
  • 14.30 Veterán autók felvonulása és kiállítása
  • 15.00 Kukorica Jancsi, a Vitéz! Petőfi Sándor elbeszélő költeménye a Kuttyomfitty társulat feldolgozásában
 • 11.30 Komárom – Komárno Kötélhúzó verseny (Erzsébet híd)
 • 12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” – Ifj. Kovács József és cigányzenekara, valamint a zenekar  kiváló szólistája, ifj. Bertók Tibor (Klapka tér – nagy színpad)
 • 14.00–18.00 Ötlet, lendület, értékalkotásInnovatív képzőművészeti technikák – workshop nemcsak gyerekeknek
  Lépésről lépésre – táncfoglalkozás nemcsak gyerekeknek (Czafrangó Sylvia Magán      Művészeti Alapiskola – Európa udvar18)
 • 14.00 Klapka György szobrának megkoszorúzása Az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület 20. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárata alkalmából (Klapka tér)
 • 15.00 Tánc – délután (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
  • 15.00 A Szabadidő Központ táncosainak bemutatója
  • 15.30 A Dunajíček és a Mamičky od Dunaja együttesek műsora
  • 16.15 A Niki dance &sport klub társastánc bemutatója
  • 16.30 Bollyvood indiai tánc a Bindi tánccsoport előadásában
 • 15.00 A Matica slovenská mellett működő népi zenekar koncertje (Klapka tér)
 • 15.45 Pepita Tours Utazási Iroda VIII. Nagy Tavaszi Sorsolása összekötve Fekete Szilvia – Szisza koncertjével (Klapka tér – nagy színpad)
 • 16.30 A Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje (Klapka tér)
 • 17.30 Emmer Péter és Marián Grexa közös koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 18.00 A Borostyán együttes Világ c. koncertje (Tiszti Pavilon amfiteátruma)
 • 18:00 Operett gála – Fellépnek: Andrásfalvi Derzsi György, Kollár Katalin, Kevicky Tünde, Kovács Nagy Andrea, Derzsi György és a Komáromi Kamarazenekar; vezényel:  Medveczky Szabolcs; belépő: 5€ (VMK nagyterme)
 • 18.30 A Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje (a Matica slovenská székháza előtt)
 • 19.30 RETRO DISCO (open air) DJ ČEKU (a Matica slovenská székháza előtt)
 • 19.30 Király Viktor koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 21.30 Kasza Tibor koncertje (Klapka tér – nagy színpad)
 • 22.30 Színpadi lézer- és pyro show (Klapka tér – nagy színpad)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...